Horizontal Lifting Clamp

Horizontal Lifting Clamp

Category:

Horizontal Lifting Clamp
Rated capacity: 1 to 10 ton